Hapësire reklamuese

Bota

Parlamenti Europian miraton rregulloren e re për inteligjencën artificiale

Shkruar nga Newsbomb
Parlamenti Europian miraton rregulloren e re për inteligjencën

Parlamenti Europian miratoi sot rregulloren për inteligjencën artificiale me një shumicë dërrmuese prej 523 votash, 46 kundër dhe 49 abstenime.

Qëllimi i rregullores e cila u miratua nga PE është të garantojë sigurinë e përdoruesit dhe respektimin e të drejtave themelore duke nxitur inovacionin.

Për këtë qëllim, rregullorja përcakton detyrime të ndryshme për sistemet e inteligjencës artificiale, në varësi të rreziqeve dhe ndikimeve të mundshme të përdorimit të tyre.

Legjislacioni i ri kërkon të mbrojë të drejtat themelore, demokracinë, sundimin e ligjit dhe qëndrueshmërinë mjedisore nga sistemet e AI me rrezik të lartë, duke nxitur inovacionin dhe duke vendosur Europën si një forcë udhëheqëse në këtë fushë.

Gjithashtu qytetarët do të kenë të drejtë të paraqesin ankesa për sistemet e inteligjencës artificiale dhe të marrin shpjegime për çdo vendim të bazuar në sisteme me rrezikshmëri të lartë që prek të drejtat e tyre.

Përdorimi i sistemeve biometrike të identifikimit nga forcat e rendit është përgjithësisht i ndaluar, përveç rasteve specifike të renditura dhe të detajuara në rregulloren e re, ku thonë se këto sisteme duhet të vlerësojnë dhe minimizojnë rreziqet, të jenë transparente dhe të sakta dhe të mbikëqyren nga njerëzit.

Përdorimi i sistemeve të identifikimit biometrik “në kohë reale” lejohet vetëm në kushte strikte: nëse, për shembull, identifikimi biometrik do të përdoret vetëm për një kohë të kufizuar dhe në një zonë të kufizuar gjeografike, me leje të posaçme paraprake nga autoritetet gjyqësore ose administrative.

Raste të tilla mund të jenë kërkimi i synuar për një person të zhdukur ose parandalimi i një sulmi terrorist. Rregullorja e re përcakton gjithashtu detyrime të qarta për sistemet e tjera të inteligjencës artificiale që konsiderohen me rrezik të lartë për shkak të efekteve të dëmshme të rëndësishme që mund të kenë në shëndetin, sigurinë, të drejtat themelore, mjedisin, demokracinë dhe sundimin e ligjit.

Teksti liston fushat në të cilat përdoren ose mund të përdoren sisteme të tilla, të cilat janë: infrastruktura kritike, arsimi dhe trajnimi profesional, punësimi, shërbimet thelbësore private dhe publike (p.sh. kujdesi shëndetësor, bankat), zbatimi i ligjit, imigracioni dhe menaxhimi i kufirit, si dhe proceset gjyqësore dhe demokratike (p.sh. për të ndikuar në proceset zgjedhore).

Kërkesat për transparencë

Sistemet e inteligjencës artificiale për qëllime të përgjithshme dhe modelet në të cilat ata mbështeten duhet të plotësojnë disa kërkesa të transparencës, duke përfshirë përputhjen me ligjin e BE-së për të drejtat e autorit dhe publikimin e përmbledhjeve të hollësishme të përmbajtjes së përdorur.

Në të ardhmen, kërkesat shtesë do të zbatohen për modelet më të fuqishme që mund të paraqesin rreziqe sistemike, për shembull, duhet të kryhen vlerësime të modeleve, duhet të vlerësohen dhe zbuten rreziqet sistemike dhe duhet të raportohen incidentet.

Për më tepër, imazhet ose përmbajtjet audio dhe video të krijuara ose të modifikuara artificialisht (të ashtuquajturat “deepfakes”) duhet të shënohen qartë si të tilla në të ardhmen.

Hapat e ardhshëm

Rregullorja tani po i nënshtrohet shqyrtimit përfundimtar nga ekspertë ligjorë dhe gjuhësorë. Ai ka të ngjarë të miratohet para përfundimit të mandatit zgjedhor si pjesë e të ashtuquajturës procedurë korrigjimi. Këshilli gjithashtu duhet të miratojë zyrtarisht rregullat e reja.

Rregullorja do të hyjë në fuqi 20 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të BE-së dhe, me përjashtime të caktuara, do të jetë plotësisht e zbatueshme për 24 muaj pas hyrjes në fuqi të saj. Përjashtimet janë ndalimet për të ashtuquajturat praktika të ndaluara, të cilat zbatohen që në gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi, kodet e sjelljes (ato zbatohen nëntë muaj pas hyrjes në fuqi), rregullat e inteligjencës artificiale për qëllime të përgjithshme, duke përfshirë qeverisjen, (dymbëdhjetë muaj pas hyrjes në fuqi) dhe detyrimet për sistemet me rrezikshmëri të lartë (36 muaj pas hyrjes në fuqi).

Sondazh

Poll

Lexo gjithashtu

Hapësire reklamuese